Prosjektkonsortiet er opprettet under hensyntagen til ekspertisen til hver av partnerne.

Konsortiet er sammensatt av 3 organisasjoner fra 3 forskjellige EU-land (Spania, Italia, Norge), som hver har mye erfaring med prosjektets tema (kulturell kunnskap og arbeid med innvandrere). Partnerne har også koblinger til lokale organisasjoner som jobber med innvandrere, som vil bidra mye til prosjektet.

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

© Caring.com

nb_NONorwegian